ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА НА БФС


Уважаеми господин Михайлов, уважаеми господин Попов, уважаемо ръководство на Българския футболен съюз, 
 Българската асоциация на спортните журналисти ви предлага да бъдат направени промени в наредбата на БФС в текстовете, отнасящи се до минималните изисквания към клуба-домакин за условията за работа на медиите по време на мачове, провеждащи се в системата на БФС. И по-точно в РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ, ЧЛЕН 28, ТОЧКА 17 от наредбата: "Да създаде подходящи условия за изпълнение служебните задължения на спортните журналисти. Те се считат за участници във футболната среща и никой не може да ги възпрепятства при изпълнението на задълженията им."
 Предвид сформирането на комисията за изготвяне на промени в наредбата на БФС, Управителният съвет на БАСЖ настоява за прецезиране на настоящата точка 17 от раздела със задълженията на футболния клуб-домакин.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА РАБОТАТА НА ЖУРНАЛИСТИ ПО ВРЕМЕ НА ФУТБОЛНИ МАЧОВЕ В БЪЛГАРИЯ:
 Осигураване на минимум 20 места с удобни маси (ток и осветление) за журналисти на всеки стадион от „А” група и минимум 10 места с удобни маси на всеки стадион от „Б” група!
- Осигуряване скоростна безжична интернет мрежа в журналистическите ложи на всеки стадион. И минимум по 10 (за "А" група) и 5 (за "Б" група") изхода за кабелен интернет, който да се използва от фотографите!
- Достъпът до позициите за журналисти не бива да бъде през входове за фенове. Пресложите трябва да имат бърза и директна връзка с миксзоните, за да могат колегите да се придвижват своевременно и безпрепятствено.
- Категорично недопустимо е присъствието на фенове на домакините сред журналистите – по този начин застрашават работата, а и здравето им.
 Задължителни миксзони – с ограничен достъп за фенове, за да се избягват инциденти с журналисти, футболисти и други длъжностни лица. Крайно недопустимо е интервюта след мачове да се вземат в присъствието на фенове!
- В миксзоните да се допускат САМО официални лица. Сега в импровизираните миксзони се подвизават ултраси, подаващи топките деца, притежатели на клубни карти, ветерани, спонсори и т.н.
- За възпрепятстване работата на журналистите или атака на официални лица от външни лица да се налага глоба на отбора домакин.
- Част от миксзоните са с много слаба осветеност. Да се задължат клубовете да осигурят нормално осветление в тях.
 Зали за пресконференции на стадионите!
- На някои стадиона такива липсват, на други те са приспособени канцеларии или тунели, което е недопустимо.
- Забрана на фенове, ветерани и други персони извън журналистите да присъстват на пресконференции и медийни събития.
 Светлинно табло и аудиоинформация!
- Наличието на информационно табло да бъде задължително! А комисия да прецени кои радиоуредби са годни, тъй като на много от стадионите се чува само бучене, без да се разбира нищо от казаното от шпикера. Тези опции са много важни за удобствата не само на журналистите, но и на всички зрители.
 Вярваме, че след разглеждане на тези предложения за подобрения към точката за създаване на подходящи условия за изпълнение на служебните ангажименти от спортните журналисти, ще се формулират кратки допълнения с конкретни изисквания в нея.
 А детайлното описание на минималните условия ще настояваме да бъде включено сред изискванията за лицензиране на стадионите преди началото на съответния сезон. Препоръките ни са напълно реалистични за изпълнение и са крачка към по-адекватната цялостна визия на българския футбол спрямо модерните времена и отдавна наложените световни примери. Затова вярваме, че и бъдещите комисии по лицензиране на стадионите трябва да следят и наличието на тези минимални условия за работа на журналистите. Във въпросната комисия настояваме като наблюдател да бъде включен и представител на Българската асоциация на спортните журналисти.
С уважение:
Найден Тодоров,
председател на БАСЖ


AIPS CARDS