Подновяване на членство в БАСЖ и AIPS


Време е за подновяване на членството на досегашните и записване на нови членове на Българската асоциация на спортните журналисти, както и за издаване на нови карти на AIPS. Повечето от вас знаят тежестта на картите на Международната асоциация на спортните журналисти при акредитирането за най-важните спортни събития по целия свят.
Ето и по-конкретна информация за членството в БАСЖ и AIPS за предстоящия 2-годишен период – 2018–2019 година:
Всеки настоящ член на БАСЖ може да поднови членството си, заплащайки членски внос. Той е в размер на 40 лева за следващите 2 години.

Всеки член на БАСЖ може да кандидатства за карта на AIPS. Ето го директния линк:

Членският внос за Международната асоциация за същия период от 2 години е 40 долара.

След като подадете вашето заявление за карта на сайта на AIPS и след като сте платили членския си внос за БАСЖ (40 лева) и AIPS (40 долара) картата ви ще бъде валидирана от мен пред ръководството на AIPS.

Тъй като процедурата е свързана с превеждане на парите по сметката на AIPS, отново ще го направим на поне две партиди. Всички, заплатили членския си внос до 30 ноември 2017 г. (четвъртък), ще попаднат в първата. Желанието ни е да получат картите си на AIPS още до края на месец декември.

Начини на заплащане на членски внос:

1. Лично
Членският внос може да се заплати директно на мен. Но тъй като професията ни е такава, че се срещаме постоянно по събития, може да дадете парите и на всеки от членовете на УС на БАСЖ или приятелите ви сред колегите, с които впоследствие ще се видим. За улеснение може и да се съберат заедно по редакции. Решението е индивидуално - на когото, както му е най-удобно.

2. По банкова сметка
Българска асоциация на спортните журналисти
Централна Кооперативна Банка
BIC : CECBBGSF
IBAN : BG25 CECB 9790 10F2 1269 00
Валута : BGN

*За членство в БАСЖ се заплащат 40 лв. За членство в БАСЖ и AIPS се заплаща левовата равностойност на 40 лв. + 40 долара към съответния момент.

** В основание за плащане са вписва: Заплащане на членски внос за БАСЖ (и AIPS).

НОВИ ЧЛЕНОВЕ
Всеки български гражданин, който се занимава професионално със спортна журналистика и има минимум 2-годишна практика в областта, може да стане член на БАСЖ. За целта трябва да подаде молба до УС на БАСЖ и да заплати членски внос. Молбата си за членство в БАСЖ изпращайте на адрес office@basj.bg .

Всеки трябва да изпрати и своя снимка (паспортен формат) на office@basj.bg за персоналната си карта от БАСЖ.

Онлайн регистрация тук:

Sport Toto - Header